`
From Darkness to Light
 
   
 

 

 

 

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS PRE-PRIMARY

S.No
NAME
CLASS
1.
Ahmead Khizar
JASMINE
2.
Rishabh Gautam
JASMINE
3.
Dhiren Bisht
JASMINE
4.
Bhavya
JASMINE
5.
Lakshay
JASMINE
6.
Jihaan
TULIP
7.
Bhavit Dua
TULIP
8.
Nivaan Dutt
TULIP
9.
Naman Maurya
LOTUS
10.
Bhoovika
LOTUS

 

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS I

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Radhika
I A
Shivam
2.
Khushi
I A
Sundaram
3.
Aditya Dem
I A
Sundaram
4.
Kushank Goel
I B
Shivam
5.
Mishthi
I B
Shivam
6.
Mansha
I B
Satyam
7.
Evyaan Mahajan
I C
Sundaram
8.
Pari Bajaj
I C
Shivam
9.
Chirag Barolia
I C
Swapnam

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS II

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Diksha Rana
II A
Swapnam
2.
Vani Aggarwal
II A
Shivam
3.
Veer Naresh
II A
Satyam
4.
Moulik
II C
Satyam
5.
Sparsh Bhowmick
II C
Satyam
6.
Manmeet Singh
II C
Satyam

 

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS III

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Harshit Malik
III A
Satyam
2.
Varuna
III A
Swapnam
3.
Manpreet Singh
III A
Swapnam
4.
Shobhit Rai
III B
Sundaram
5.
Shagun
III B
Satyam
6.
Sarabjot Singh
III B
Shivam
7.
Sana Khan
III C
Sundaram
8.
Zoya Khan
III C
Swapnam
9.
Vidit Chandela
III C
Shivam

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS IV

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Anshita
IV A
Shivam
2.
Lakshya Sharma
IV A
Shivam
3.
Kanishka Grover
IV A
Shivam
4.
Avishrant Juyal
IV B
Swapnam
5.
Lavishka Mahajan
IV B
Swapnam
6.
Ajmeet Singh
IV B
Sundaram
7.
Samar S. Yadav
IV C
Swapnam
8.
Archit S.R.
IV C
Swapnam
9.
Mayank
IV C
Satyam

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS V

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Hiya
V A
Satyam
2.
Ojas Ojha
V A
Satyam
3.
Vidhi Longani
V B
Satyam
4.
Tanshika Pandey
V B
Sundaram
5.
Prateek Kaundal
V C
Sundaram
6.
Harsh Gupta
V C
Sundaram

 

 

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS VI

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Keshav Abua
VI A
Swapnam
2.
Atul Budhiraja
VI A
Shivam
3.
Gurvesh Aryan
VI A
Sundaram
4.
Muskan Bajetha
VI B
Sundaram
5.
Mohit Verma
VI B
Shivam
6.
Harshita
VI B
Sundaram
7.
Prince Barolia
VI C
Sundaram
8.
Suhani Kapoor
VI C
Sundaram
9.
Yash Gupta
VI C
Swapnam

 

 

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS VII

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Sarvik Kumar
VII A
Satyam
2.
Anshika Jain
VII A
Shivam
3.
Jhalak Taneja
VII A
Sundaram
4.
Isha
VII B
Swapnam
5.
Diya Gupta
VII B
Swapnam
6.
Vishakha
VII B
Satyam
7.
Kanishk Sharma
VII C
Swapnam
8.
Laksh Sharma
VII C
Sundaram
9.
Fida Khan
VII C
Sundaram

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS VIII

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Gautam
VIII A
Satyam
2.
Nandini Gupta
VIII A
Swapnam
3.
Mehul Jain
VIII A
Sundaram
4.
Charvi
VIII B
 
5.
Kritika Bhardwaj
VIII B
 
6.
Raj Sharma
VIII B
 
7.
Sahaj
VIII C
Sundaram
8.
Vanshika Malhotra
VIII C
Sundaram
9.
Shivansh Singh
VIII C
Sundaram

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS IX

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Archie Vijay
IX A
Sundaram
2.
Roshni Ksanna
IX A
Satyam
3.
Ishita
IX B
Sundaram
4.
Ayush Goyal
IX B
Sundaram
5.
Ankita Kumari
IX B
Shivam
6.
Harsh Aggarwal
IX B
Satyam
7.
Cherril
IX C
Shivam
8.
Shrishti Mittal
IX C
Swapnam
9.
Harsh Anand
IX C
Shivam

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS X

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Pulkit
X A
Satyam
2.
Guneet Malhotra
X A
Satyam
3.
Mayank
X A
Shivam
4.
Madhusudan
X A
Satyam
5.
Mahima
X A
Swapnam
6.
Bhumika Arora
X A
Swapnam
7.
Lovely
X B
Swapnam
8.
Divya Kansotiya
X B
Swapnam
9.
Karan Sharma
X B
Satyam
10.
Khushboo Sharma
X B
Sundaram
11.
Gunika Sharma
X B
Satyam
12.
Parul
X C
Satyam
13.
Juhi Chauhan
X C
Shivam
14.
Rishabh Khandelwal
X C
Sundaram

 

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS XI

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Yashika
XI A
Shivam
2.
Prakriti
XI A
Swapnam
3.
Muskan
XI A
Shivam
4.
Aman Arya
XI B
Shivam
5.
Rahul Sharma
XI B
Shivam
6.
Yashika Sharma
XI B
Shivam
7.
Ishita Bhatia
XI C
Sundaram
8.
Ishika
XI C
Sundaram
9.
Aryan sharma
XI C
Sundaram

BEST PROJECT HOLIDAY HOMEWORK

CLASS XII

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Bhavya
XII A
Satyam
2.
Harshita
XII A
Satyam
3.
Sanjana
XII A
Sundaram
4.
Anjali Garg
XII B
Sundaram
5.
Ankita
XII C
Sundaram
6.
Geetika
XII C
Shivam
7.
Samridhi
XII C
Swapnam
8.
Ashish Kohli
XII C
Shivam

 

 

GoBack