From Darkness to Light
 
   
 

 

RAKHI MAKING COMPETITION

CLASS I

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Lanya
I A
Shivam
2.
Radhika
I A
Shivam
3.
Jeevansh Kwatra
I A
Sundaram
4.
Harshit Bhitanwal
I A
Satyam
5.
Delisha Handa
I A
Satyam
6.
Kushank Goel
I B
Shivam
7.
Parineeti Sharma
I B
Swapnam
8.
Mohd. Ali
I B
Shivam
9.
Soumya Rana
I B
Sundaram
10.
Natik
I B
Swapnam
11.
Sarthak Kumar
I C
Sundaram
12.
Humaira Zuber
I C
Sundaram
13.
Zareen Khan
I C
Sundaram
14.
Kanika Yadav
I C
Sundaram
15.
Prerit Dhawan
I C
Satyam

RAKHI MAKING COMPETITION

CLASS II

S.No
NAME
CLASS
CLASS
1.
Diksha Rana
II A
Swapnam
2.
Vani Aggarwal
II A
Shivam
3.
Kashvi Sharma
II A
Satyam
4.
Mohd. Numair
II A
Sundaram
5.
Dhruv Dayma
II A
Satyam
6.
Aditya Rana
II B
Shivam
7.
Harshita
II B
Satyam
8.
Arshdeep Singh
II B
Swapnam
9.
Eshaan Sood
II B
Satyam
10.
Rudraksh Bhatt
II B
Sundaram
11.
Manmeet Singh
II C
Swapnam
12.
Jiya Arora
II C
Shivam
13.
Nitin Sharma
II C
Sundaram
14.
Sparsh Bhowmick
II C
Satyam
15.
Aditya Sambhyal
II C
Swapnam

 

 

GoBack