From Darkness to Light
 
   
 

 

INTER HOUSE MATHS QUIZ (5.08.2017)

CLASSES VI - VIII

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
POSITION
1.
Gunjot Singh
VI C
Sundaram
FIRST
2.
Muskan Bajetha
VII B
3.
Pratham Bisht
VIII C
4.
Yash Bhardwaj
VI A
Swapnam
SECOND
5.
Eklavya
VII B
6.
Isha
VIII B
7.
Jishan
VI B
Shivam
THIRD
8.
Akashdeep Singh
VII C
9.
Kritika
VIII C

INTER HOUSE MATHS QUIZ (6.08.2016)

CLASSES VI - VIII

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
POSITION
1.
Parth Vijay
VI A
Satyam
FIRST
2.
Vanshika Sharma
VII A
3.
Devansh
VIII A
4.
Naveen Manocha
VI B
Shivam
SECOND
5.
Kritika Sinha
VII A
6.
Prachi Nagar
VIII C
7.
Daksh Havi
VI C
Swapnam
THIRD
8.
Rohit Garg
VII A
9.
Abeer Shah Singh
VIII C

INTER HOUSE MATHS QUIZ (20.10.2015)

CLASSES VI - VIII

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
POSITION
1.
Jhalak Taneja
VI A
Sundaram
FIRST
2.
Shivam Mundhotia
VII A
3.
Shweta Sharma
VIII A
4.
Isha
VI B
Swapnam
FIRST
5.
Abeer Shah Singh
VII A
6.
Priyanka Raj
VIII C
7.
Shubham Singh
VI C
Satyam
SECOND
8.
Devansh Goyal
VII A
9.
Yash Sharma
VIII C
10.
Kritika Sinha
VI C
Shivam
THIRD
11.
Prachi Nagar
VII C
12.
Harsh Anand
VIII C

INTER HOUSE MATHS QUIZ (14.05.2015)

CLASSES III - V

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
POSITION
1.
Muskan Bajetha
V B
Sundaram
FIRST
2.
Mayank Nerwal
IV C
3.
Riya Arora
III A
4.
Naveen Kr. Manocha
V A
Shivam
SECOND
5.
Jishan
IV B
6.
Aayush Kumar
III A
7.
Hardik Gaur
V B
Satyam
THIRD
8.
Rohit Kumar
IV A
9.
Simran Kaur
III B

INTER HOUSE MATHS QUIZ (02.08.2014)

CLASSES VI - VIII

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
POSITION
1.
Devansh Goyal
VI A
Satyam
FIRST
2.
Yash Sharma
VII C
3.
Pulkit Goyal
VIII A
4.
Harshit Sharma
VI B
Swapnam
SECOND
5.
Snehil
VII C
6.
Nitesh Ratawal
VIIIA
7.
Vaibhav Jaggi
VI B
Shivam
THIRD
8.
Yash Garg
VII A
9.
Juhi Chauhan
VIII C

 

 

 

 

 

GoBack