From Darkness to Light
 
   
 

 

BAISAKHI COLOURING COMPETITION (13.4.17)

CLASS I

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Vidhi Bhoj
I A
Satyam
2.
Chhavi Rajawat
I A
Swapnam
3.
Bhavit Dua
I A
Shivam
4.
Ritakshi
I B
Sundaram
5.
Aradhya Basaou
I B
Satyam
6.
Bhawna
I B
Shivam
7.
Garima Morya
I C
Swapnam
8.
Rida Saliha
I C
Shivam
9.
Kavyansh Kumar
I C
Swapnam

BAISAKHI COLOURING COMPETITION (13.4.17)

CLASS II

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Delisha Handa
II A
Satyam
2.
Surbhi
II A
Satyam
3.
Swasthi
II A
Sundaram
4.
Parul Mishra
II B
Satyam
5.
Hardisha
II B
Swapnam
6.
Parth Garg
II B
Shivam
7.
Diksha Sharma
II C
Shivam
8.
Humaira Zuber
II C
Sundaram
9.
Areesha Khan
II C
Satyam

BAISAKHI COLOURING COMPETITION (13.4.16)

CLASS I

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Delisha Handa
I A
Satyam
2.
Swasthi
I A
Satyam
3.
Surbhi
I A
Satyam
4.
Parth Garg
I B
Shivam
5.
Hardisha
I B
Swapnam
6.
Tamana
I B
Satyam
7.
Areesha Khan
I C
Satyam
8.
Aditya Khatri
I C
Shivam
9.
Naitik
I C
Sundaram

BAISAKHI COLOURING COMPETITION (13.4.16)

CLASS II

S.No
NAME
CLASS
HOUSE
1.
Benazeer Jaffrey
II A
Swapnam
2.
Vani Aggrawal
II A
Shivam
3.
Ananya Arora
II A
Sundaram
4.
Alvina Khan
II B
Swapnam
5.
Gurleen Kaur
II B
Satyam
6.
Kapish
II B
Satyam
7.
Yashika
II C
Swapnam
8.
Jiya Arora
II C
Shivam
9.
Isha
II C
Shivam

 

 

 

 

GoBack